Nội dung bài tập

  1. Bài 1: Tư thế Ngồi Hoa Sen

  2. Bài 2: Tư thế Xoạc ngang chân

  3. Bài 3: Tư thế con Cò

  4. Bài 4: Tư thế Lưỡi câu

  5. Bài 5: Tư thế con Thuyền cơ bản

  6. Bài 6: Tư thế ngồi vặn mình

  7. Bài 7: Tư thế Căng duỗi phía tây

  8. Bài 8: Tư thế ba nhánh chạm mặt

  9. Bài 9: Tư thế cái bàn

  10. Bài 10: Tư thế cánh cổng

  1. Bài 11: Tư thế con Bò

  2. Bài 12: Tư thế con Mèo

  3. Bài 13: Tư thế tấm ván ngược

  4. Bài 14: Tư thế em bé vặn mình

  5. Bài 15: Tư thế đan tay mặt bò

  6. Bài 16: Tư thế Yoga đè gối

  7. Bài 17: Tư thế con Hổ

  8. Bài 18: Tư thế Chó úp mặt duỗi mình

  9. Bài 19: Tư thế Trăng lưỡi liềm

  10. Bài 20: Tư thế Con lạc đà

  1. Bài 21: Tư thế Bánh xe

  2. Bài 22: Tư thế nằm ngửa xoạc dọc chân

  3. Bài 23: Tư thế Con thuyền đầy đủ

  4. Bài 24: Tư thế Cây cầu

  5. Bài 25: Tư thế Ống bễ

  6. Bài 26: Tư thế con Cua

  7. Bài 27: Tư thế mặt phẳng nghiêng cơ bản

  8. Bài 28: Tư thế mặt phẳng nghiêng nâng cao

  9. Bài 29: Tư thế cái Cày

  10. Bài 30: Tư thế con Cá

  1. Bài 31: Tư thế con châu chấu

  2. Bài 32: Tư thế cây Cung

  3. Bài 33: Tư thế cây Cung cơ bản

  4. Bài 34: Tư thế Tấm ván

  5. Bài 35: Tư thế Nhân sư

  6. Bài 36: Tư thế Rắn hổ mang

  7. Bài 37: Tư thế Em bé

  8. Bài 38: Tư thế Trụ tứ chi

  9. Bài 39: Tư thế Trái núi

  10. Bài 40: Tư thế Cái cây

  1. Bài 41: Tư thế con Đại Bàng

  2. Bài 42: Tư thế Chiến Binh 1

  3. Bài 43: Tư thế Chiến Binh 2

  4. Bài 44: Tư thế Chiến Binh 3

  5. Bài 45: Tư thế Vũ Công

  6. Bài 46: Tư thế đứng rộng chân cúi gập trước

  7. Bài 47: Tư thế Tam giác duỗi

  8. Bài 48: Tư thế Tam giác xoay

  9. Bài 49: Tư thế Căng duỗi một bên

  10. Bài 50: Tư thế Nửa vầng trăng

  1. Bài 51: Tư thế Trường tấn

  2. Bài 52: Tư thế đứng nghiêng mình

  3. Bài 53: Tư thế cây lau

  4. Bài 54: Tư thế mạnh mẽ

  5. Bài 55: Tư thế chiếc ghế

  6. Bài 56: Tư thế Góc nghiêng một bên

  7. Bài 57: Tư thế đứng rộng chân xoay người

  8. Bài 58: Tư thế Hoa sen vặn mình

  9. Bài 59: Tư thế Xoạc dọc chân

  10. Bài 60: Tư thế Nửa vầng trăng

About this course

 • Miễn phí
 • 60 bài học
 • 4 giờ nội dung video
 • Cơ bản cho người mới