Nội dung bài tập

  1. Bài 1 - Cách nắm tay & Cân bằng nằm ÚP và NGỬA trên chân Base

  2. Bài 2: Bài tập bổ trợ tránh chấn thương trước khi tập

  3. Bài 3: Kỹ thuật xoay từ Úp sang Ngửa cơ bản

  4. Bài 4: Kỹ thuật xoay từ Ngửa sang Úp cơ bản

  5. Bài 5: Kỹ thuật xoay Hafl Moon

  6. Bài 6: Chuỗi tư thế Acro cơ bản

  7. Bài 7: Kỹ thuật xoay Five Star (nâng cao)

  8. Bài 8: Kỹ thuật lên tư thế Trồng Chuối (Nâng cao)

  9. Bài 9: Kỹ thuật đứng trên gối (Nâng cao)

  10. Bài 10: Kỹ thuật chuyển từ Nằm sang Đứng (Nâng cao)

  11. Bài 11: Cách lên thế Chim Bồ Câu trên chân (Nâng cao)

  12. Bài 12: Cách xoay từ Úp sang Ngửa (Nâng cao)

Thông tin khoá học

 • Miễn phí
 • 12 bài học
 • n/a
 • Yoga nâng cao cho cặp đôi