Nội dung khoá học

  1. Tham gia nhóm hỗ trợ học tập

  2. Nội quy lớp học

  3. Các ghi chép bài hiệu quả - Hãy áp dụng ngay

  4. Mẫu sổ ghi chép

  1. Chúc mừng bạn tham dự chương trình đặc biệt này

  1. Đặt mục tiêu cho năm mới ngay hôm nay - Zoom 10/01/2023

  2. Các bước để xây dựng hình mẫu cuộc đời - Zoom 17/01/2023

  1. Lưu ý khi lựa chọn và đặt tên nhân hiệu

  2. Thống nhất tên nhân hiệu trên các nền tảng

  3. Sức mạnh của ảnh đại diện trên các nền tảng

  4. Cách cấu hình trang Facebook nhân hiệu uy tín

  5. Bài tập: Cách chụp ảnh thương hiệu cá nhân

  6. Cách lựa chọn logo và đặt tên phòng tập Yoga

  7. Đưa thông tin phòng tập lên Google maps

Thông tin khoá học

 • 14 bài học
 • 4 giờ nội dung video