Nội dung bài học

  1. 1. Giới thiệu khoá học

  2. 2. Làm thế nào để áp dụng khoá học hiệu quả

  1. 1. Các bước cần làm để xác định mục tiêu trong kinh doanh

  2. 2. Tam giác đầu tư thành công

  3. 3. Xác định khác hàng mục tiêu

  4. 4. Các cấp độ tin tưởng của khách hàng

  5. 5. Các yếu tố cần phải biết để kinh doanh thành công

  6. 6. Hiểu rõ về tỉ lệ chuyển đổi khách hàng

  1. 1. Kênh truyền thông

  2. 2. Kênh Youtube

  3. 3. Website riêng

  4. 4. Mạng xã hội

  5. 5. Áp phích ngoài trời

  6. 6. Quảng cáo

  7. 7. Đơn vị liên quan

  8. 8. Hội thảo chuyên đề

  9. 9. Tham dự các tổ chức mở rộng mối quan hệ

  10. 10. Cuộc thi

  11. 11. Đội ngũ tuyển sinh

  12. 12. Quà tặng miễn phí

  13. 13. Người có uy tín

  14. 14. Viết sách - Ebook - Tài liệu

  15. 15. Logo trên sản phẩm

  1. 1. Dịch vụ đa dạng

  2. 2. Chính sách bảo đảm

  3. 3. Kịch bản tư vấn

  4. 4. Tên dịch vụ thu hút

  5. 5. Thái độ tích cực

  6. 6. Hình ảnh trước và sau

  7. 7. Video giới thiệu

  8. 8. Dịch vụ miễn phí

  9. 9. Phiếu tập thử

  10. 10. Cam kết hoàn tiền

  11. 11. Tư vấn dựa trên lợi ích

  12. 12. Lựa chọn kép

  13. 13. Các giải thưởng

  14. 14. Số lượng có hạn

  15. 15. Đào tạo khách hàng

  1. 1. Đóng gói dịch vụ

  2. 2. Gói tập 1-1

  3. 3. Gói tập 4-3

  4. 4. Dừng giảm giá

  5. 5. Dịch vụ kèm theo

  6. 6. Quầy tính tiền

  7. 7. Tăng giá

  8. 8. Khách hàng VIP

  9. 9. Thưởng doanh số

  10. 10. Đặt mục tiêu doanh số

  1. 1. Phiếu đăng ký lần sau

  2. 2. Hứa ít làm nhiều

  3. 3. Giữ liên lạc

  4. 4. Thẻ thành viên

  5. 5. Trải nghiệm khó quên

  6. 6. Cảm giác đặt biệt

  7. 7. Khách hàng thân thiết

  8. 8. Membership

  9. 9. Nâng cấp dịch vụ

  10. 10. Thiệp chúc mừng

Thông tin khoá học

 • Miễn phí
 • 82 bài học
 • 3 giờ nội dung video