Nội dung khoá học

  1. 1. Giới thiệu khóa học

   Xem trước miễn phí
  2. 2. Hướng dẫn mẹ bầu cách tập Yoga Online tại nhà

  3. 3. Những dụng cụ cần trang bị khi tập Yoga bầu

  4. 4. Cách hít thở khi tập Yoga cho mẹ bầu

  5. 5. Các tư thế Yoga cần tránh khi mang bầu

  6. 6. Các lỗi sai phổ biến khi tập Yoga bầu

  1. Yoga bầu: Tuần 01

  2. Yoga bầu: Tuần 02

  3. Yoga bầu: Tuần 03

  4. Yoga bầu: Tuần 04

  5. Yoga bầu: Tuần 05

  6. Yoga bầu: Tuần 06

  7. Yoga bầu: Tuần 07

  8. Yoga bầu: Tuần 08

  1. Yoga bầu: Tuần 09

  2. Yoga bầu: Tuần 10

  3. Yoga bầu: Tuần 11

  4. Yoga bầu: Tuần 12

  5. Yoga bầu: Tuần 13

  6. Yoga bầu: Tuần 14

  7. Yoga bầu: Tuần 15

  8. Yoga bầu: Tuần 16

  1. Yoga bầu: Tuần 17

  2. Yoga bầu: Tuần 18

  3. Yoga bầu: Tuần 19

  4. Yoga bầu: Tuần 20

  5. Yoga bầu: Tuần 21

  6. Yoga bầu: Tuần 22

  7. Yoga bầu: Tuần 23

  8. Yoga bầu: Tuần 24

  1. Yoga bầu: Tuần 25

  2. Yoga bầu: Tuần 26

  3. Yoga bầu: Tuần 27

  4. Yoga bầu: Tuần 28

  5. Yoga bầu: Tuần 29

  6. Yoga bầu: Tuần 30

  7. Yoga bầu: Tuần 31

  8. Yoga bầu: Tuần 32

  1. Yoga bầu: Tuần 33

  2. Yoga bầu: Tuần 34

  3. Yoga bầu: Tuần 35

  4. Yoga bầu: Tuần 36

  5. Yoga bầu: Tuần 37

  6. Yoga bầu: Tuần 38

  7. Yoga bầu: Tuần 39

  8. Yoga bầu: Tuần 40

Thông tin khoá học

 • $20.00
 • 46 bài học
 • n/a