Nội dung bài học

  1. Ngày 1 - Siết cơ bụng giảm mỡ

  2. Ngày 2 - Gập bụng giảm mỡ

  3. Ngày 3 - Yoga giảm mỡ bên hông

  4. Ngày 4 - Yoga giảm mỡ lưng sau

  5. Ngày 5 - Bài tập Giảm mỡ trên giường

  6. Ngày 6 - Yoga giảm mỡ toàn thân

  7. Ngày 7 - Yoga giảm mỡ eo thon

Thông tin khoá học

 • Miễn phí
 • 7 bài học
 • 4 giờ nội dung video