Nội dung bài tập

  1. Ngày 1: Thắt đáy lưng ong

  2. Ngày 2: Vòng eo con kiến

  3. Ngày 3: Bụng nhỏ eo thon

  4. Ngày 4: Đánh bay mỡ bụng

  5. Ngày 5: Cơ bụng 1-1

  6. Ngày 6: Bụng dưới phẳng lì

  7. Ngày 7: Cho vòng eo 56

Thông tin khoá học

 • Miễn phí
 • 7 bài học
 • 5 giờ nội dung video