Nội dung bài học

  1. Ngày 1 - Đẩy lùi cơn đau lưng

  2. Ngày 2 - Giảm áp đĩa đệm lưng

  3. Ngày 3 - Chắc khoẻ cột sống lưng

  4. Ngày 4 - Tăng sức mạnh cơ lưng

  5. Ngày 5 - Điều chỉnh cột sống

  6. Ngày 6 - Phục hồi lưng toàn diện

  7. Ngày 7 - Giãn mềm cột sống lưng

Thông tin khoá học

 • Miễn phí
 • 7 bài học
 • 3 giờ nội dung video